C Scales Basic and Modes

C Basic Scales

 

C Major Scale

 

 

 

 

C Minor Scale

 

 

 

C Scale Modes

C Ionian Mode (Same as C Major Scale)

 

 

 

C Dorian Mode

 

 

 

C Phrygian Mode

 

 

 

C Lydian Mode

 

 

 

C Mixolydian Mode

 

 

 

C Aeolian Mode (Same as C Minor Scale)

 

 

 

C Locrian Mode